fig 01

Predigt vom Heiligen Abend 24.12.2018 in Agendorf von Pfarrerin Eszter Heinrichs

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. - Ézs 9,1

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. - Jes 9,1

Olyan jó végignézni ma itt a sok kedves arcon. Az, hogy ilyen sokan vagyunk ma és minden szentestén, erőt ad azokon a vasárnapokon is, amikor jóval kevesebben ülünk itt. Mert van ebben a létszámban, a tele templomban, az énekekben, a csak és kizárólagosan nálunk használatos 1936-os Scholtz Ödön-féle szentesti liturgiában van valami a régi időkből. Nekem ilyenkor mindig az az érzésem, hogy itt vannak velünk az előrement emberek, itt vannak velünk régvolt bánfalviak/ágfalviak, akik örülnek a német énekeknek és a tele templomnak.
Jó végignézni ma a sok kedves arcon. Gyakran eszembe jut ennek a szentesti tele templomnak a képe, mondjuk a nyári vasárnapokon, amikor egy ici-picit… kevesebben vagyunk.

És év közben is időről időre jönnek gondolatok, amikről úgy vélem, hogy majd elmondom a templomban szenteste, hiszen akkor úgyis olyan sokan vagyunk.

Es ist schön, heute hier so viele nette Gesichter zu sehen. Dass wir heute so viele sind, kann uns Kraft geben an den Sonntagen, wo wir hier sehr viel weniger sind. Es hat etwas, diese große Zahl, die volle Kirche, diese Lieder, die nur bei uns hier in der Heiligabendliturgie von Edmund Scholz aus dem Jahre 1936 gesungen werden, es hat etwas von alter Zeit. Mat hat das Gefühl, dass die Vorangegangenen hier unter uns sind, die Agendorfer / Wandorfer, die sich sicher über die deutschen Lieder und die volle Kirche freuen würden. Es ist schön, so viele Gesichter zu sehen. Wir erinnern uns dann im Sommer daran, wenn wir etwas weniger sind. Und dann kommen mir während des Jahres manchmal Gedanken, wo ich denken, dass ich das dann am Heiligabend sagen könnte, wenn die Kirche voll ist.

De most, hogy itt állok, tudom, hogy a legfontosabb, amit a szentesti gyülekezetnek ma és minden szentestén el kell mondani az az, hogy hatalmas dolog történt azon az első karácsonyon. Ma ezen a szószéken nem nagyon szabad másról beszélni, mint arról, hogy Ézsaiás próféta több ezer éves szavai beteljesedtek: (…)A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.

Aber wenn wir jetzt hier vor euch stehen am Heiligen Abend, dann ist das wichtigste doch das, was am ersten Heiligen Abend geschah und was der Prophet Jesaja angekündigt hatte: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Világosság ragyog ma nemcsak a karácsonyfáinkon, otthonainkban, vagy a gyertyafényes templomokban, hanem reménység szerint mindenütt, mert ahol Jézus megjelenik, ott szűnik a harag, ott oszlik a sötét félelem. Mert amikor Jézus megérkezik valahová, oda Ő világosságot hoz - legyen ez egy emberi élet, egy család, egy közösség, egy falu, vagy akár egy egész ország.

Es scheint hell, nicht nur an den Weihnachtsbäumen, in den Häusern, oder in den kerzenhellen Kirchen, sondern überall, denn wo Jesus erscheint, verschwindet der Hass und die Finsternis vergeht. Wo Jesus ankommt, da wird es hell – sei es im Leben eines Menschen, in der Familie, in einer Gemeinschaft , einem Dorf, Stadt oder einem ganzen Land.

Nekünk is szükségünk van fényre. Nemcsak a természetes, gyógyító napfényre, hanem sokkal, sokkal inkább arra a világosságra, amit Jézus Krisztus hoz az életünkbe.

Auch wir brauchen Licht. Nicht nur das natürliche, heilende Sonnenlicht nach einer langen Winternacht, sondern vielmehr noch die Helligkeit und Herrlichkeit, die Jesus in unser Leben bringt.

Szentesti gyülekezet! Most van az egyik legsötétebb éjszakája az évnek. És ebbe a nagyon nagy sötétsége ma beleragyog a legfényesebb világosság. És ahol ez a világosság megjelenik, ott nincs már önzés, ott elhallgatnak a konfliktusok és a fegyverek és szeretettel fordulnak egymás felé az emberek. Szentestén csodálatos módon mindannyian tudjuk és érezzük, hogy kire és mire van szükségünk.

Liebe Gemeinde, wir sind in der dunkelsten Zeit des Jahres angekommen, in der längsten Nacht. Und in diese tiefe Dunkelheit hinein leuchtet das hellste der Lichter. Und wo dieses Licht erscheint, schwindet die Selbstsucht und der Egoismus, dort schweigen die Konflikte und die Waffen, und die Menschen wenden sich einander in Liebe zu. Heiligabend wissen und fühlen wir, wen wir brauchen und was wir brauchen.

Az év egyik legsötebb éjszakáján talán nincs is ember aki ne hinné és tudná hogy arra a békességre, fényre, örömre szomjazik a világ, amit Jézus Krisztus hoz. Jó lenne, nagyon-nagyon jó lenne, ha nem csupán az ünnep két napján keresnénk a tőle jövő békességet és fényt!

In dieser dunklen Nacht wird wohl jeder wissen und glauben, dass die Welt nach dem Frieden, dem Licht und der Freude hungert und dürstet, die Jesus bringt. Es wäre sehr, sehr gut und wichtig, wenn wir nicht nur an diesen Tagen seinen Frieden und sein Licht zu suchen!

Isten áldja meg ünnepünket, Isten áldja meg a szentesti nagy gyülekezetünket, áldja meg emlékeinket, áldja meg jövőnket és világítsa be otthonainkat olyan ragyogással, amilyenre senki, de senki más nem képes! Adjon nekünk áldott karácsonyt! Ámen.

Möge Gott unser Fest segnen, er segne die große Heiligabend-Gemeinde, er segne unsere Erinnerungen und unsere Zukunft, er erleuchte unsere Häuser mit seiner Herrlichkeit, die nur er uns bringen kann. Gott segne unser Weihnachtsfest! Amen.

fig 02 fig 03 fig 04 fig 05